PN-EN 61779-1:2004/A11:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-29-1:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań

Zakres

Uzupełniono treść podrozdziału 3.1.2 wymaganiem dotyczącym poddania urządzeń formalnej, udokumentowanej kontroli w celu zakwalifikowania ich do odpowiedniej kategorii

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61779-1:2004/A11:2005 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań
Data publikacji 10-03-2005
Data wycofania 01-11-2010
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 61779-1:2000/A11:2004 [IDT]
ICS 13.320, 17.060, 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-29-1:2008 - wersja angielska