PN-EN 61779-3:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-29-1:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Część 3: Wymagania dla przyrządów grupy I wskazujących ułamek objętościowy do 100 procent metanu w powietrzu

Zakres

Określono wymagania dotyczące przenośnych, transportowalnych i stacjonarnych przyrządów grupy I, służących do wykrywania i pomiaru stężeń metanu w atmosferze kopalnianej. Dotyczy przyrządów przeznaczonych do wykrywania i pomiaru stężenia objętościowego metanu w powietrzu od 0 procent (v/v) do 100 procent (v/v)

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61779-3:2004 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Część 3: Wymagania dla przyrządów grupy I wskazujących ułamek objętościowy do 100 procent metanu w powietrzu
Data publikacji 02-07-2004
Data wycofania 01-11-2010
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 61779-3:2000 [IDT], IEC 61779-3:1998 [MOD]
Zastępuje PN-EN 61779-3:2002 - wersja angielska, PN-EN 50056:1997 - wersja polska
ICS 13.320, 17.060, 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-29-1:2008 - wersja angielska