PN-EN 50056:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61779-3:2004 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Wymagania dla przyrządów grupy I o zakresie pomiarowym do 100 procent (V/V) metanu

Zakres

Podano wymagania dotyczące przenośnych transportowalnych i stacjonarnych przyrządów i ich części grupy I, służących do wykrywania i pomiaru stężeń objętościowych metanu o zakresie pomiarowym od 0 procent (V/V) do 100 procent (V/V) w atmosferze kopalnianej i przeznaczonych do stosowania w kopalniach metanowych, spełniających wymagania ogólne, a także metody badań podane w normie PrPN-EN 50054+A1. Określono wymagania szczegółowe: dla krzywej kalibracyjnej, badania dryftu, dla alarmu, temperatury, ciśnienia, wilgotności, prędkości przepływu, obwodu zasysania próby gazowej, położenia przyrządu, drgania, badania na spadek swobodny, czasu nagrzewania, czasu odpowiedzi, minimalnego czasu pomiaru, pojemności baterii, zmian parametrów zasilania, przerwy zasilania energią, przepięcia chwilowego i skoków napięcia, podłączenia sondy próbkującej, odporności na zakłócenia elektromagnetycznego, pyłu i innych gazów

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50056:1997 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Wymagania dla przyrządów grupy I o zakresie pomiarowym do 100 procent (V/V) metanu
Data publikacji 11-08-1997
Data wycofania 02-07-2004
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 50056:1991 [IDT], EN 50056:1991/A1:1995 [IDT]
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 61779-3:2004 - wersja polska