PN-EN 1426:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie penetracji igłą

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania konsystencji asfaltów i lepiszczy asfaltowych. Normalna procedura jest opisana dla penetracji do (330 × 0,1) mm, jednak dla penetracji powyżej tej wartości, do (500 × 0,1) mm, wymagane są inne warunki badania.

OSTRZEŻENIE — Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1426:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie penetracji igłą
Data publikacji 21-08-2015
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 1426:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1426:2009 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50