PN-EN 1427:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury mięknienia -- Metoda Pierścień i Kula

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania temperatury mięknienia asfaltów
i lepiszczy asfaltowych w zakresie temperatury od 28 °C do 150 °C.
Ostrzeżenie techniczne - Zmiana z termometrów rtęciowych na elektroniczne przyrządy do pomiaru temperatury wykazała, że temperatura określona w termometrze rtęciowym nie była na tyle precyzyjna, aby dokonać prawidłowego, bezstronnego przeniesienia do przyrządów elektronicznych. Należy wziąć pod uwagę że temperatura mięknienia metodą pierścień i kula powyżej 100 °C może się zmienić w porównaniu od poprzednio stosowanych do obecnych urządzeń badawczych. Poniżej około 100 °C różnica pomiędzy odczytami temperatury termometru elektronicznego i pałeczkowego termometru rtęciowego jest do przyjęcia w porównaniu do powtarzalności niniejszej metody badań. [Odniesienie: ASTM E20 Grupa]
UWAGA Opisana metoda ma również zastosowanie w przypadku lepiszczy asfaltowych, które zastały odzyskane z mieszanek asfaltowych, np. przez ekstrakcję.
OSTRZEŻENIE — Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1427:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury mięknienia -- Metoda Pierścień i Kula
Data publikacji 21-08-2015
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 1427:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1427:2009 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50