PN-EN 12593:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania temperatury łamliwości wg Fraassa, umożliwiającą pomiar kruchości asfaltów i lepiszczy asfaltowych w niskich temperaturach.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecz¬nych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12593:2015-08/Ap1:2017-01E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12593:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa
Data publikacji 21-08-2015
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 12593:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12593:2009 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50
Elementy dodatkowe PN-EN 12593:2015-08/Ap1:2017-01E