PN-EN 12607-3:2014-12 - wersja polska

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza -- Część 3: Metoda RFT

Zakres

W niniejszej części EN 12607 określono metodę pomiaru efektu połączonego działania ciepła i powietrza
na ruchomą cienką warstwę asfaltu lub lepiszcza asfaltowego w warunkach symulujących starzenie, któremu większość lepiszczy asfaltowych jest poddawanych podczas mieszania w otaczarce. Metoda jest odpowiednia także dla innych lepiszczy asfaltowych niż asfalty drogowe, chociaż temperatura odniesienia mogłaby spowodować nadmierne starzenie, które nie byłoby podobne do rzeczywistych warunków podczas mieszania w otaczarce. Metoda może nie reprezentować starzenia, które następuje podczas wytwarzania mieszanin lepiszczy na gorąco.

Metoda określana jest jako RFT tj. metoda obrotowej kolby.
OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności.
W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej ponosi odpowiedzialność za identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka związanego z przeprowadzeniem badań, a także zastosowanie wymaganych środków kontroli w celu ochrony wykonujących (i środowiska). Dotyczy to właściwych praktyk bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wyjaśnienia przed zastosowaniem, czy przepisy prawne mają zastosowanie.
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że lepiszcze zawiera substancje lotne, to procedura nie powinna być stosowana. Nie powinna być stosowana do asfaltów upłynnionych ani do emulsji asfaltowych przed poddaniem tych produktów stabilizowaniu, np. zgodnie z EN 13074-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12607-3:2014-12 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza -- Część 3: Metoda RFT
Data publikacji 20-11-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 12607-3:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12607-3:2010 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50