PN-EN 60794-1-21:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kable światłowodowe -- Część 1-21: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań mechanicznych

Zakres

Niniejsza część IEC 60794 dotyczy kabli światłowodowych stosowanych w urządzeniach telekomunikacyjnych i podobnych oraz do kabli zawierających jednocześnie światłowody i przewody elektryczne. Celem niniejszej normy jest określenie procedur badań wykorzystywanych do ustalenia jednolitych wymagań dotyczących właściwości mechanicznych. W niniejszej normie wyrażenie „kabel światłowodowy” może obejmować również elementy kabla światłowodowego, jednostki światłowodowe do układania w mikrokanalizacji itp. Wymagania ogólne i definicje podano w IEC 60794-1-20, natomiast pełne zestawienie metod badań dotyczące wszystkich typów kabli światłowodowych znajduje się w IEC 60794-1-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60794-1-21:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Kable światłowodowe -- Część 1-21: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań mechanicznych
Data publikacji 10-07-2015
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 60794-1-21:2015 [IDT], IEC 60794-1-21:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60794-1-2:2004 - wersja angielska
ICS 33.180.10
Elementy dodatkowe PN-EN 60794-1-21:2015-07/A1:2020-12E