PN-EN 60794-1-20:2014-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60794-1-2:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kable światłowodowe -- Część 1-20: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Postanowienia ogólne i definicje

Zakres

Niniejsza część EN 60794 dotyczy kabli światłowodowych przeznaczonych do współpracy ze sprzętem telekomunikacyjnym i podobnymi urządzeniami oraz kabli zawierających jednocześnie światłowody i przewody elektryczne. Celem niniejszej normy jest określenie procedur badań wykorzystywanych do ustalenia jednolitych wymagań dotyczących wymiarów, transmisji, materiałów, starzenia (narażenia środowiskowe), klimatycznych własności kabli światłowodowych oraz własności elektrycznych jeżeli są konieczne. W niniejszym dokumencie wyrażenie „kabel światłowodowy” może obejmować również elementy kabla światłowodowego, jednostki światłowodowe do wciągania do mikrokanalizacji itp.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60794-1-20:2014-08 - wersja angielska
Tytuł Kable światłowodowe -- Część 1-20: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Postanowienia ogólne i definicje
Data publikacji 26-08-2014
Data wycofania 28-11-2017
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 60794-1-20:2014 [IDT], IEC 60794-1-20:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60794-1-2:2004 - wersja angielska
ICS 33.180.10
Zastąpiona przez PN-EN 60794-1-2:2017-07 - wersja angielska