PN-EN IEC 60794-1-2:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Kable światłowodowe -- Część 1-2: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Wytyczne ogólne

Zakres

Ta część IEC 60794-1 obejmuje kable światłowodowe używane z urządzeniami telekomunikacyjnymi i innymi w których zastosowano podobne techniki, oraz kable zawierające kombinację włókien światłowodowych i przewodników elektrycznych.
Celem tego dokumentu jest określenie wymagań ogólnych i wytycznych metodologicznych stosowanych do wszystkich metod badań kabli w serii norm 60794-1 (wszystkie części). Drugim celem tego dokumentu jest zapewnienie użytkownikowi przeglądu różnych metod badań zawartych w serii IEC 60794-1 z numerami –Xnn. Poszczególne części przedstawiono w Tabeli 1.
Tabela 1 – Przegląd dokumentów
Metody badań Obecne dokumenty IEC Dawniejsze dokumenty IEC (kompendia) Oznaczenie literowe kategorii metod badań
Wytyczne ogólne IEC 60794-1-2 IEC 60794-1-2 -
Mechaniczne IEC 60794-1-1nn IEC 60794-1-21 (2015) Metody ‘E’
Środowiskowe IEC 60794-1-2nn IEC 60794-1-22 (2017) Metody ‘F’
Elementy kabli IEC 60794-1-3nn IEC 60794-1-23 (2019) Metody ‘G’
Elektryczne IEC 60794-1-4nn IEC 60794-1-24 (2014) Metody ‘H’
"Uwaga 1: Specyfikacje-kompendia wymienione w kolumnie 3 obowiązują do czasu, kiedy wszystkie zawarte tam opisy metod badań zostaną przekształcone w indywidualne dokumenty zgodne z nowym schematem numeracji.
Uwaga 2: Dla istniejących metod badań, “nn” stanowi numer metody. Dla nowych metod badań, “nn” to kolejny numer wyższy od najwyższego numeru metody w danej kategorii badań.
Uwaga 3: Szereg numerów w sekwencji numeracji metod badań jest wolnych z powodów historycznych. Obecna sekwencja numerów została zachowana dla uniknięcia nieporozumień."

Dokumenty te określają procedury badań używane do formułowania jednolitych wymagań na własności geometryczne, transmisyjne, materiałowe, mechaniczne, starzeniowe (ekspozycja na warunki środowiskowe) i klimatyczne kabli światłowodowych, oraz wymagania elektryczne w razie potrzeby.
W wymienionych dokumentach termin „kabel światłowodowy“ może również oznaczać jednostki światłowodowe, jednostki światłowodowe wdmuchiwane do mikrokanalizacji, itp.
Dodatkowym celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie użytkownikowi wytycznych użytecznych dla wykonywania badań kabli światłowodowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60794-1-2:2021-10 - wersja angielska
Tytuł Kable światłowodowe -- Część 1-2: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Wytyczne ogólne
Data publikacji 04-10-2021
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 60794-1-2:2021 [IDT], IEC 60794-1-2:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60794-1-2:2017-07/Ap1:2017-11 - wersja angielska, PN-EN 60794-1-2:2017-07/AC:2017-10 - wersja angielska, PN-EN 60794-1-2:2017-07 - wersja angielska
ICS 33.180.10