PN-ISO 10381-7:2010 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Część 7: Zasady pobierania próbek powietrza glebowego i gazów

Zakres

Podano zasady pobierania próbek powietrza glebowego i gazów. Niniejszego dokumentu nie stosuje się w przypadku badań powietrza/gazów ulatniających się z gleby do atmosfery, pobierania próbek gazów występujących w powietrzu atmosferycznym lub pasywnych metod pobierania próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 10381-7:2010 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Część 7: Zasady pobierania próbek powietrza glebowego i gazów
Data publikacji 05-11-2010
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 192, Ogólnych i Fizyki Gleby
Wprowadza ISO 10381-7:2005 [IDT]
ICS 13.080.05