PN-EN 61526:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) i Hp(0,07) promieniowania rentgenowskiego, gamma, neutronowego i beta -- Bezpośredni odczyt mierników indywidualnego równoważnika dawki

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy mierników indywidualnego równoważnika dawki o następujących parametrach funkcjonalnych: a) Noszone są na tułowiu lub na kończynach ciała. b) Mierzą indywidualne równoważniki dawki Hp(10) i Hp(0,07) od zewnętrznego promieniowania rentgenowskiego i gamma oraz promieniowania neutronowego i beta oraz mogą mierzyć moce indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) i Hp(0,07). c) Mają cyfrowe wskazania. d) Mogą posiadać funkcję alarmu dla indywidualnych równoważników dawki lub dla mocy indywidualnych równoważników dawki. Niniejsza norma ma zatem zastosowanie przy pomiarach następujących kombinacji wielkości dawek (odpowiednio mocy dawek) i promieniowania 1) Hp(10) i Hp(0,07) od promieniowania rentgenowskiego i gamma; 2) Hp(10) i Hp(0,07) od promieniowania rentgenowskiego, gamma i beta; 3) Hp(10) od promieniowania rentgenowskiego i gamma; 4) Hp(10) od promieniowania neutronowego; 5) Hp(10) i Hp(0,07) od promieniowania rentgenowskiego, gamma i neutronowego; 6) Hp(0,07) od promieniowania rentgenowskiego, gamma i beta. UWAGA 1 Jeżeli niniejsza norma odnosi się do określenia „dawka”, oznacza to indywidualny równoważnik dawki, jeżeli nie zaznaczono inaczej. UWAGA 2 Jeżeli niniejsza norma odnosi się do pojęcia „dawkomierz”, oznacza to wszystkie mierniki indywidualnego równoważnika dawki, jeżeli nie zaznaczono inaczej. Niniejsza norma określa wymagania dla dawkomierza oraz, jeżeli stanowi wyposażenie, dla towarzyszącego czytnika. Niniejsza norma określa, dla powyżej opisanych dawkomierzy, parametry ogólne, ogólne procedury badania, parametry radiacyjne jak również elektryczne, mechaniczne, bezpieczeństwa i środowiskowe. Jedynymi wymaganiami określonymi dla towarzyszących czytników są te, które wpływają na dokładność odczytu indywidualnego równoważnika dawki i nastawień alarmu oraz te, które dotyczą wpływu czytnika na dawkomierz. Niniejsza norma określa również w Załączniku C kategorie zastosowań w odniesieniu do różnych możliwości pomiaru. Niniejsza norma nie obejmuje wymagań specjalnych dozymetrii wypadkowej lub awaryjnej, chociaż dawkomierze jako takie, mogą być w tym celu stosowane. Niniejsza norma nie ma zastosowania dla dawkomierzy stosowanych przy pomiarze promieniowania impulsowego, pochodzącego z większości medycznych urządzeń promieniowania rentgenowskiego stosowanych w diagnostyce, liniowych akceleratorów lub podobnych jednostek.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61526:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) i Hp(0,07) promieniowania rentgenowskiego, gamma, neutronowego i beta -- Bezpośredni odczyt mierników indywidualnego równoważnika dawki
Data publikacji 18-10-2013
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN 61526:2013 [IDT], IEC 61526:2010 [MOD]
Zastępuje PN-EN 61526:2009 - wersja polska
ICS 13.280