PN-EN 61526:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61526:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Pomiary indywidualnych równoważników dawki Hp(10) i Hp(0,07) promieniowania rentgenowskiego, gamma, neutronowego oraz beta -- Dawkomierze i monitory indywidualnego równoważnika dawki, z odczytem bezpośrednim

Zakres

Określono; parametry ogólne, ogólne procedury badania, parametry radiacyjne, jak również elektryczne, mechaniczne, bezpieczeństwa i środowiskowe dla dawkomierzy. Określono również klasyfikację mierników indywidualnego równoważnika dawki w odniesieniu do zachowania informacji w pamięci. Nie obejmuje wymagań specjalnych dozymetrii wypadkowej lub awaryjnej, chociaż dawkomierze jako takie, mogą być w tym celu stosowane. Nie obejmuje też dawkomierzy stosowanych do pomiarów promieniowania impulsowego

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61526:2009 - wersja polska
Tytuł Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Pomiary indywidualnych równoważników dawki Hp(10) i Hp(0,07) promieniowania rentgenowskiego, gamma, neutronowego oraz beta -- Dawkomierze i monitory indywidualnego równoważnika dawki, z odczytem bezpośrednim
Data publikacji 07-12-2009
Data wycofania 18-10-2013
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN 61526:2007 [IDT], IEC 61526:2005 [MOD]
Zastępuje PN-EN 61526:2007 - wersja angielska
ICS 13.280
Zastąpiona przez PN-EN 61526:2013-10 - wersja angielska