PN-EN 334:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnienia wejściowego do 10 MPa (100 bar)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania w stosunku do konstrukcji, funkcjonowania, badania, znakowania, wymiarowania oraz dokumentacji reduktorów ciśnienia gazu:
- dla ciśnień wejściowych do 100 bar i średnic nominalnych do DN 400;
- dla temperatur roboczych w zakresie od –20 °C do + 60 °C,
pracujących z paliwami gazowymi rodziny pierwszej i drugiej rodziny zgodnych z EN 437:2003+A1:2009, stosowanymi w stacjach redukcji ciśnienia zgodnych z EN 12186 lub EN 12279,
w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych, jak również w instalacjach przemysłowych i komunalnych.
„Reduktory ciśnienia gazu” z wyjątkiem tytułów będą od tego momentu nazywane „reduktorami”.
Dla standardowych reduktorów stosowanych w stacjach redukcji ciśnienia zgodnych z EN 12186 lub EN 12279, Załącznik ZA wymienia wszystkie mające zastosowanie zasadnicze wymagania bezpieczeństwa prawa Europejskiego dotyczące urządzeń ciśnieniowych z wyjątkiem odporności zewnętrznej i wewnętrznej na korozję w zastosowaniach w otoczeniu korozyjnym.
Niniejszy dokument dotyczy następujących klas temperaturowych/typów reduktorów:
- klasa temperaturowa 1: zakres temperatur roboczych od –10 °C do 60 °C;
- klasa temperaturowa 2: zakres temperatur roboczych od –20 °C do 60 °C;
- typ IS: (typ reduktorów o jednolitej wytrzymałości);
- typ DS: (typ reduktorów o zróżnicowanej wytrzymałości).
Niniejszy dokument jest stosowany do reduktorów, które wykorzystują gaz z rurociągu jako źródło energii służącej do regulacji, nie są wspomagane przez jakiekolwiek źródło energii zewnętrznej.
Reduktor może zawierać drugi reduktor, wykorzystywany jako monitor, zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu.
Reduktor może zawierać zabezpieczające urządzenie zamykające (SSD) zgodne z wymaganiami EN 14382.
Reduktor może zawierać upustowe urządzenie odciążające (upustowe) spełniające wymagania Załącznika E i/lub ogranicznik upustu, zgodny z wymaganiami Załącznika I.
W Załączniku normatywnym G niniejszego dokumentu zamieszczono listę odpowiednich materiałów dla części przenoszących ciśnienie, wewnętrznych metalowych ścianek działowych, urządzeń pomocniczych, układów procesowych, przewodów impulsowych, złączy i łączników. Inne materiały mogą być stosowane jeżeli spełniają ograniczenia podane w Tabeli 5.
Niniejszy dokument przedstawia reakcje reduktorów ciśnienia na określone uzasadnione przewidywane uszkodzenia występujące w warunkach „zamknięty w razie uszkodzenia” oraz „otwarty w razie uszkodzenia” typów reduktorów ciśnienia, ale zaleca się wziąć pod uwagę, że zdarzają się inne typy uszkodzeń, które konsekwencje mogą prowadzić do takich samych reakcji (te ryzyka zostały uwzględnione poprzez nadmiarowość zgodnie z EN 12186) oraz, że pozostałe zagrożenia zostaną zmniejszone poprzez odpowiedni nadzór w trakcie użytkowania/utrzymania.
W niniejszym dokumencie bierze się pod uwagę zarówno reduktory ciśnienia, które mogą być klasyfikowane jako „urządzenia bezpieczeństwa” same w sobie (monitory), zgodnie z prawem Europejskim dotyczącym urządzeń ciśnieniowych, jak również uwzględniane są reduktory ciśnienia, które mogą być zastosowane, aby zapewnić konieczną ochronę ciśnienia poprzez nadmiarowość (tj. reduktor ciśnienia zintegrowany z urządzeniem odcinającym, reduktor ciśnienia + szeregowo monitor, reduktor ciśnienia + zabezpieczające urządzenie odcinające).
Zaleca się ponownie rozważyć niektóre z rozdziałów niniejszej normy, gdy będą dostępne charakterystyki gazów niekonwencjonalnych.
Dokument zawiera również rozważania dotyczące środowiska.

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 334:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnienia wejściowego do 10 MPa (100 bar)
Data publikacji 11-12-2019
Liczba stron 150
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 334:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 334+A1:2011 - wersja polska, PN-EN 334+A1:2011/Ap1:2016-07 - wersja polska
ICS 23.060.40