PN-V-04011-11:1997 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Oznaczanie gęstości nasypowej

Zakres

Podano dwie metody oznaczania gęstości nasypowej (luźnej) kruszących materiałów wybuchowych o przeznaczeniu wojskowym. Wybór jednej z nich uzależniony jest od wrażliwości badanego materiału na uderzenie. Podano również metodę oznaczania gęstości nasypowej (utrzęsionej)

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-V-04011-11:1997 - wersja polska
Tytuł Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Oznaczanie gęstości nasypowej
Data publikacji 11-06-1997
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ICS 71.100.30, 95.020