PN-V-04011-3:1997 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Przygotowanie próbek do badań

Zakres

Ustalono definicje, skróty, procedurę przygotowywania próbek do badań i próbek analitycznych oraz zasady bezpieczeństwa. W załączniku do normy podano schemat przygotowywania próbek do badań i próbek analitycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-V-04011-3:1997 - wersja polska
Tytuł Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Przygotowanie próbek do badań
Data publikacji 11-06-1997
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ICS 71.100.30, 95.020