PN-EN 13631-4:2004 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące -- Część 4: Oznaczanie wrażliwości na uderzenie

Zakres

Opisano metodę badania, w której ciężarek o znanej masie spuszcza się na próbkę. Obserwuje się reakcję próbki. Energię uderzenia się zwiększa do osiągnięcia reakcji próbki lub do poziomu 50 J. Opisano kafar BAM

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13631-4:2004 - wersja polska
Tytuł Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące -- Część 4: Oznaczanie wrażliwości na uderzenie
Data publikacji 23-02-2004
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 13631-4:2002 [IDT]
Dyrektywa 2014/28/EU
Zastępuje PN-EN 13631-4:2003 - wersja angielska
ICS 71.100.30