PN-EN 13631-16:2006 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące -- Część 16: Wykrywanie i oznaczanie gazów toksycznych

Zakres

Określono metodę oznaczania ilości tlenków azotu i tlenków węgla wytworzonych w czasie detonacji materiałów wybuchowych przeznaczonych do stosowania w pracach pod ziemią

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13631-16:2006 - wersja polska
Tytuł Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące -- Część 16: Wykrywanie i oznaczanie gazów toksycznych
Data publikacji 04-09-2006
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 13631-16:2004 [IDT]
Dyrektywa 2014/28/EU
Zastępuje PN-EN 13631-16:2005 - wersja angielska
ICS 71.100.30