PN-EN 13631-10:2005 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące -- Część 10: Metoda sprawdzania zdolności do detonacji

Zakres

Określono metodę sprawdzania inicjowania materiału wybuchowego kruszącego za pomocą określonego systemu inicjującego. Metodę można stosować zarówno do naboi jak i materiałów luzem

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13631-10:2005 - wersja polska
Tytuł Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące -- Część 10: Metoda sprawdzania zdolności do detonacji
Data publikacji 10-08-2005
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 13631-10:2003 [IDT]
Dyrektywa 2014/28/EU
Zastępuje PN-EN 13631-10:2004 - wersja angielska
ICS 71.100.30