PN-A-78505:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Produkty grzybowe -- Grzyby sterylizowane

Zakres

Podano definicje dwóch rodzajów grzybów sterylizowanych: sterylizowanych w lekko słonej zalewie i duszonych w tłuszczu. Określono wymagania jakościowe dotyczące cech organoleptycznych, fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych gotowego produktu. Przedstawiono metody badań dotyczące sprawdzania wymagań jakościowych, sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-78505:1998 - wersja polska
Tytuł Produkty grzybowe -- Grzyby sterylizowane
Data publikacji 02-01-1998
Data wycofania 11-07-2019
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-78505:1980 - wersja polska
ICS 67.080.20