PN-EN ISO 14050:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14050:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Zarządzanie środowiskowe -- Terminologia

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej zdefiniowano terminy odnoszące się do podstawowych pojęć związanych z zarządzaniem środowiskowym, opublikowane w serii Norm Międzynarodowych ISO 14000.
UWAGA 1 Poza terminami podanymi w trzech oficjalnych językach ISO (angielski, francuski i rosyjski), niniejsza norma podaje też równoważne terminy w językach: hiszpańskim, arabskim, niemieckim, fińskim, włoskim, holenderskim, norweskim, portugalskim i szwedzkim. Terminy podane w języku hiszpańskim zostały opublikowane na odpowiedzialność ISO/TC 207 Spanish Translation Task Force (STTF); terminy podane w języku arabskim zostały opublikowane na odpowiedzialność ISO/TC 207 Arabic Translation Task Force (ATTF); inne terminy są opublikowane na odpowiedzialność organów członkowskich Niemiec (DIN), Finlandii (SFS), Włoch (UNI), Holandii (NEN), Norwegii (SN), Portugalii (IPQ) i Szwecji (SIS). Te równoważne terminy podano wyłącznie w celach informacyjnych. Za terminy i definicje ISO uznaje się wyłącznie terminy i definicje podane w językach oficjalnych.
UWAGA 2 Uwagi dodane do niektórych definicji stanowią wyjaśnienia lub przykłady, które mają na celu ułatwienie zrozumienia opisanych pojęć. W niektórych przypadkach uwagi mogą, ze względów lingwistycznych, różnić się w poszczególnych językach, mogą też być uzupełnione dadatkowymi uwagami.
UWAGA 3 Terminy i definicje zostały podane w usystematyzowanej kolejności wraz z indeksem alfabetycznym. Termin w definicji lub uwadze, który został zdefiniowany w innym haśle terminologicznym jest wyróżniony pogrubioną czcionką, a po nim podany jest w nawiasie jego numer. W miejsce takich terminów można użyć ich pełnej definicji.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14050:2010 - wersja polska
Tytuł Zarządzanie środowiskowe -- Terminologia
Data publikacji 18-12-2014
Data wycofania 04-02-2021
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14050:2010 [IDT], ISO 14050:2009 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
ICS 01.040.13, 13.020.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14050:2021-02 - wersja angielska