PN-A-78502:2006 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Półprzetwory grzybowe -- Grzyby w solance

Zakres

Podano wymagania dla grzybów w solance przeznaczonych do dalszego przerobu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-78502:2006 - wersja polska
Tytuł Półprzetwory grzybowe -- Grzyby w solance
Data publikacji 12-09-2006
Data wycofania 19-09-2022
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-78502:1977 - wersja polska
ICS 67.080.20