PN-A-78502:1977 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-78502:2006 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Półprzetwory grzybowe -- Grzyby w solance

Zakres

Przedmiotem normy są grzyby w solance sporządzone z jednego gatunku grzybów dopuszczonych do procesu solenia przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, przeznaczone do dalszego przerobu w obrocie krajowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-78502:1977 - wersja polska
Tytuł Półprzetwory grzybowe -- Grzyby w solance
Data publikacji 21-03-1977
Data wycofania 12-09-2006
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-78502:1969 - wersja polska
ICS 67.080.20
Zastąpiona przez PN-A-78502:2006 - wersja polska