PN-A-78503:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Produkty grzybowe -- Grzyby marynowane

Zakres

Zdefiniowano dwa rodzaje marynat grzybowych w zależności od proporcji stosowanych składników (grzybów i warzyw). Określono wymagania jakościowe dotyczące cech organoleptycznych, fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych gotowego produktu. Przedstawiono metody badań dotyczące sprawdzenia wymagań jakościowych oraz sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-A-78503:1997P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-78503:1997 - wersja polska
Tytuł Produkty grzybowe -- Grzyby marynowane
Data publikacji 19-12-1997
Data wycofania 12-07-2018
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-78503:1992 - wersja polska
ICS 67.080.20