PN-A-78505:1980 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-78505:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przetwory grzybowe -- Grzyby sterylizowane

Zakres

Norma dotyczy grzybów sterylizowanych w hermetycznych opakowaniach, sporządzonych z jednego gatunku grzybów całych lub krojonych. Ustalono dwie klasy jakości dla grzybów sterylizowanych całych. Wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne podano w tabelach (opisujących 14 cech grzybów, w tym zawartość zanieczyszczeń i metali). Określono wytyczne pakowania, przechowywania i transportu, podano program badań. Opis badań i pobieranie próbek - wg powołanych norm

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-78505:1980 - wersja polska
Tytuł Przetwory grzybowe -- Grzyby sterylizowane
Data publikacji 22-05-1980
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-78505:1971 - wersja polska
ICS 67.080.20
Zastąpiona przez PN-A-78505:1998 - wersja polska