PN-A-75965:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Produkty owocowe -- Soki z owoców leśnych

Zakres

Podano definicje i wymagania dotyczące soków z owoców leśnych; sprecyzowano organoleptyczne, fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne wskaźniki jakości; scharakteryzowano postanowienia ogólne dotyczące znakowania produktu gotowego, podano sposób pobierania próbek i metody badań; w załączniku informacyjnym podano przykłady nazw produktów

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75965:1998 - wersja polska
Tytuł Produkty owocowe -- Soki z owoców leśnych
Data publikacji 02-01-1998
Data wycofania 03-02-2004
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
ICS 67.160.20