PN-ISO 4551:2001 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Żelazostopy -- Pobieranie próbek i analiza sitowa

Zakres

Podano metody pobierania i przygotowania próbek oraz wykonywania analizy sitowej w celu określenia składu ziarnowego dostawy lub partii żelazostopów wszystkich rodzajów, o wielkości ziarna większej lub równej 40 mikrom

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 4551:2001 - wersja polska
Tytuł Żelazostopy -- Pobieranie próbek i analiza sitowa
Data publikacji 02-02-2001
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza ISO 4551:1987 [IDT]
Zastępuje PN-H-04002:1990 - wersja polska
ICS 77.100