PN-EN ISO 4892-3:2013-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4892-3:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 3: Lampy fluorescencyjne UV

Zakres

Niniejsza część PN-EN ISO 4892 podaje metody ekspozycji kształtek na napromienienie fluorescencyjne UV, ciepło i wodę w aparaturze zaprojektowanej do symulowania działania warunków atmosferycznych, które występują podczas ekspozycji materiałów na światło dzienne lub światło przechodzące przez szkło okienne, użytkowanych w rzeczywistych warunkach środowiskowych.
Kształtki wystawia się na działanie lamp fluorescencyjnych w kontrolowanych warunkach środowiskowych (temperatury, wilgotności i/lub wody). Aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące badania różnych materiałów, można stosować różne rodzaje lamp fluorescencyjnych.
Przygotowanie kształtek i ocenę wyników podano w innych Normach Międzynarodowych dotyczących określonych materiałów.
Ogólne wytyczne podano w ISO 4892-1.
UWAGA Ekspozycję farb, lakierów i innych powłok na działanie lamp fluorescencyjnych UV opisano w ISO 11507.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4892-3:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 3: Lampy fluorescencyjne UV
Data publikacji 06-12-2013
Data wycofania 22-04-2016
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 4892-3:2013 [IDT], ISO 4892-3:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4892-3:2006 - wersja angielska, PN-EN ISO 4892-3:2006 - wersja niemiecka
ICS 83.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4892-3:2016-04 - wersja angielska