PN-EN ISO 4892-1:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4892-1:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

Podano informacje i ogólne zasady dotyczące doboru metod i posługiwania się metodami ekspozycji. Podano i zalecono metody oznaczania natężenia napromieniowania i energii napromieniowania w czasie ekspozycji. Ustalono wymagania dotyczące stosowanych urządzeń oraz podano informacje dotyczące interpretacji danych uzyskanych podczas przyspieszonych badań metodą ekspozycji

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4892-1:2001 - wersja polska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 15-10-2001
Data wycofania 24-06-2016
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 4892-1:2000 [IDT], ISO 4892-1:1999 [IDT]
Zastępuje PN-C-89037:1985 - wersja polska
ICS 83.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4892-1:2016-06 - wersja angielska