PN-EN ISO 4892-1:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

W niniejszej części normy podano informacje i ogólne zasady dotyczące doboru i posługiwania się metodami ekspozycji, opisanymi szczegółowo w dalszych częściach.
Opisano również ogólne wymagania eksploatacyjne urządzeń stosowanych do eksponowania tworzyw sztucznych na laboratoryjne źródła światła. Podano informacje dotyczące wymagań eksploatacyjnych dla producentów urządzeń do sztucznego przyspieszonego starzenia lub urządzeń do przyspieszonego oddziaływania napromienienia.

UWAGA – W niniejszej normie, termin „źródło światła” dotyczy źródła napromienienia emitującego promieniowanie UV, promieniowanie widzialne, promieniowanie podczerwone lub dowolną kombinację tych rodzajów napromienień.

W niniejszej części normy podano także informacje dotyczące interpretacji wyników otrzymanych podczas ekspozycji w sztucznych przyspieszonych warunkach starzenia lub w sztucznych przyspieszonych warunkach napromieniania. Więcej szczegółowych informacji o metodach oznaczania zmian właściwości tworzyw sztucznych po ekspozycji oraz o zapisywaniu otrzymanych wyników podano w ISO 4582.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4892-1:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 24-06-2016
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 4892-1:2016 [IDT], ISO 4892-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4892-1:2001 - wersja polska
ICS 83.080.01