PN-EN ISO 527-1:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

1.1 W niniejszym dokumencie podano ogólne zasady oznaczania w określonych warunkach właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu tworzyw sztucznych i kompozytów tworzywowych. Podano kilka różnych typów kształtki do badań odpowiednich dla różnych rodzajów materiałów, które są wyszczególnione w kolejnych częściach ISO 527.
1.2 Metody te stosuje się do badania zachowania się kształtek do badań podczas rozciągania oraz do oznaczania wytrzymałości przy rozciąganiu, modułu sprężystości przy rozciąganiu i innych cech zależności naprężenie/odkształcenie w określonych warunkach.
1.3 Metody stosuje się wybiórczo do następujących materiałów:
– sztywnych i półsztywnych tworzyw termoplastycznych przeznaczonych do wtryskiwania, wytłaczania i odlewania, w tym kompozycji napełnionych i wzmocnionych, oraz do rodzajów nienapełnionych; sztywnych i półsztywnych termoplastycznych folii i płyt;
– sztywnych i półsztywnych termoutwardzalnych tworzyw przeznaczonych do formowania, łącznie z kompozycjami napełnionymi i wzmocnionymi, sztywnymi i półsztywnymi płytami termoutwardzalnymi, w tym laminatami;
– termoutwardzalnych i termoplastycznych kompozytów wzmocnionych włóknami jednokierunkowo lub niejednokierunkowo za pomocą takich materiałów, jak: maty, tkaniny, tkaniny rowingowe, pasma cięte, wzmocnienia kombinowane i hybrydowe, rowingi i włókna mielone; płyt wykonanych z tworzyw preimpregnowanych (prepregów),
– termotropowych polimerów ciekłokrystalicznych.
Metody nie są odpowiednie do badania sztywnych tworzyw porowatych, w odniesieniu do których stosuje się ISO 1926, lub do struktur warstwowych zawierających tworzywa porowate.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 527-1:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 09-01-2020
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 527-1:2019 [IDT], ISO 527-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 527-1:2012 - wersja polska, PN-EN ISO 527-1:2012 - wersja angielska, PN-EN ISO 527-1:2012 - wersja niemiecka
ICS 83.080.01