PN-EN ISO 1183-1:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Tworzywa sztuczne -- Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych -- Część 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa

Zakres

W niniejszym dokumencie podano trzy metody oznaczania gęstości stałych nieporowatych tworzyw sztucznych w postaci detali formowanych różnymi technikami, bez pustych przestrzeni, a także proszków, płatków i granulek.
- Metoda A: Metoda zanurzeniowa, ma zastosowanie do oznaczania gęstości stałych tworzyw (z wyjątkiem proszków), bez pustych przestrzeni.
- Metoda B: Metoda piknometru cieczowego, ma zastosowanie do cząstek, proszków, płatków, granulek lub małych kawałków gotowych wyrobów.
- Metoda C: metoda miareczkowa, ma zastosowanie do tworzyw w każdej postaci bez pustych przestrzeni.
UWAGA Gęstość jest często wykorzystywana do obserwowania zmian struktury fizycznej lub składu tworzyw sztucznych. Gęstość może być również wykorzystana do oceny jednorodności próbek lub kształtek. Gęstość tworzyw sztucznych często zależy od wyboru metody przygotowania próbki. W takim przypadku wszelkie szczegóły metody przygotowania próbki powinny być załączone do odpowiedniej specyfikacji tworzywa. Uwaga ta ma zastosowanie do wszystkich trzech metod.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 1183-1:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych -- Część 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa
Data publikacji 10-05-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 1183-1:2019 [IDT], ISO 1183-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 1183-1:2013-06 - wersja angielska
ICS 83.080.01