PN-EN ISO 3451-1:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie popiołu -- Część 1: Metody ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody ogólne, łącznie z odpowiednimi warunkami badań, do oznaczania popiołu w tworzywach sztucznych. Wybrane szczególne warunki badań mogą być uwzględnione w klasyfikacji materiałów tworzywowych.

Szczególne warunki stosuje się do tworzyw poli(tereftalanu alkilenu), nieplastyfikowanego octanu celulozy, poliamidów i poli(chlorku winylu), łącznie z tworzywami napełnionymi, wzmocnionymi włóknem szklanym i zawierającymi środki zmniejszające palność, jak podano w ISO 3541-2, ISO 3451-3, ISO 3451-4 i ISO 3451-5.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3451-1:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie popiołu -- Część 1: Metody ogólne
Data publikacji 15-04-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 3451-1:2019 [IDT], ISO 3451-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3451-1:2010 - wersja polska
ICS 83.080.01