PN-EN ISO 178:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy zginaniu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania, w określonych warunkach, właściwości sztywnych i półsztywnych tworzyw sztucznych przy zginaniu. Określono wymagania dotyczące zalecanej kształtki do badań ale podano również parametry alternatywnej kształtki do badań, którą stosuje się gdy jest to uzasadnione. Podano zakres prędkości badania.
Metoda jest stosowana do badania właściwości przy zginaniu kształtek do badań i oznaczania wytrzymałości na zginanie, modułu zginającego i innych aspektów zależności naprężenie/odkształcenie przy zginaniu w określonych warunkach. Odnosi się to do swobodnie podpartej belki, obciążonej w połowie rozpiętości (zginanie trójpunktowe).
Metodę stosuje się do badania następujących materiałów:
- tworzyw termoplastycznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wytłaczania, w tym kompozycji napełnionych i wzmocnionych; sztywnych płyty termoutwardzalnych;
- tworzyw termoutwardzalnych, w tym kompozycji napełnionych i wzmocnionych; płyt termoutwardzalnych;
Zgodnie z ISO 10350-1 [5] i ISO 10350-2 [6], ta norma międzynarodowa ma zastosowanie do materiałów wzmocnionych włóknami o długości, przed zastosowaniem, nie większej niż 7,5 mm. Dla materiałów wzmocnionych długimi włóknami (laminatów), gdy długość włókna przekracza 7,5 mm, ma zastosowanie ISO 14125 [7].
Metody zwykle nie stosuje się do sztywnych materiałów komórkowych lub struktur wielowarstwowych (sandwiczowych) zawierających materiały komórkowe. W takich przypadkach ma zastosowanie norma ISO 1209-1 [3] i/lub ISO 1209-2 [4].
UWAGA 1 W przypadku niektórych rodzajów tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem stosuje się czteropunktowe badanie zginania. Jest to opisane w ISO 14125.
W metodzie wykorzystuje się kształtki do badań formowane do określonych wymiarów, wycinane mechanicznie z środkowej części uniwersalnej kształtki do badań (patrz ISO 20753), lub przygotowywane przez obróbkę mechaniczną z wyrobów gotowych, lub półproduktów takich jak wypraski, laminaty oraz płyty wytłaczane i wylewane.
W metodzie podano zalecane wymiary kształtek do badań. Badania wykonane na kształtkach różniących się wymiarami, lub przygotowywanych w odmiennych warunkach, mogą dawać nieporównywalne wyniki. Inne czynniki, takie jak prędkość badania i kondycjonowanie kształtek, mogą również wpływać na wyniki.
UWAGA 2 Szczególnie dla polimerów semikrystalicznych formowanych metodą wtrysku, grubość zorientowanej warstwy skórki, która zależy od warunków przetwarzania, również wpływa na właściwości przy zginaniu.
Metoda nie jest odpowiednia do określania parametrów projektowych, ale może być stosowana w badaniach materiałów i w kontroli jakości.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 178:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy zginaniu
Data publikacji 13-06-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 178:2019 [IDT], ISO 178:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 178:2011 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 178:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 178:2011/A1:2013-06 - wersja angielska
ICS 83.080.01