PN-EN ISO 294-4:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 4: Oznaczanie skurczu wtryskowego

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę oznaczania skurczu wtryskowego oraz oznaczania skurczu po wtryskowego próbek testowych z materiału termoplastycznego w kierunkach równoległych i normalnych do kierunku przepływu w stopie.
Aby oznaczyć skurcz termoutwardzalnych tworzyw, patrz ISO 2577 [2].
Skurcz wtryskowy zdefiniowany w tym dokumencie wyklucza wpływ pochłaniania wilgoci. Jest to uwzględnione w skurczu po wtryskowym, a więc w całkowitym skurczeniu. W przypadkach, gdy skurcz po wtryskowy jest spowodowany jedynie pobieraniem wilgoci, patrz ISO 175 [1].
Zdefiniowany w niniejszym dokumencie skurcz wtryskowy odnosi się do tak zwanych skurczy swobodnych z nieograniczoną deformacją pod wpływem płyt chłodzących w formie podczas okresu zatrzymania. Uważa się zatem, że jest to maksymalna wartość jakiegokolwiek ograniczonego skurczu.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 294-4:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 4: Oznaczanie skurczu wtryskowego
Data publikacji 19-03-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 294-4:2019 [IDT], ISO 294-4:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 294-4:2005/Ap1:2011 - wersja polska, PN-EN ISO 294-4:2005 - wersja polska
ICS 83.080.20