PN-EN ISO 16474-1:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Farby i lakiery -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 1: Uwagi ogólne

Zakres

W niniejszej normie podano informacje i uwagi ogólne odnośnie wyboru i stosowania metod ekspozycji, opisanych szczegółowo w następnych częściach. Opisano w niej również ogólne wymagania odnośnie wyników działania urządzeń stosowanych do ekspozycji farb i lakierów na laboratoryjne źródła światła. Informacji o takich wymaganiach potrzebują tylko producenci urządzeń służących do przyśpieszonego działania sztucznych warunków atmosferycznych i sztucznego napromieniowania. W niniejszej części ISO 16474 podano również informacje odnośnie interpretacji danych uzyskanych z przyśpieszonego działania sztucznych warunków atmosferycznych lub z przyśpieszonego napromieniowania

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 16474-1:2014-02/Ap1:2016-11E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Zmieniono zapisy w polu ‘Zastępuje’, dodano informację o zastąpieniach w Przedmowie krajowej
Numer PN-EN ISO 16474-1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 1: Uwagi ogólne
Data publikacji 03-02-2014
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 16474-1:2013 [IDT], ISO 16474-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11341:2005 - wersja polska, PN-EN ISO 11507:2008 - wersja polska
ICS 87.040
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 16474-1:2014-02/Ap1:2016-11E