PN-EN ISO 4892-3:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 3: Lampy fluorescencyjne UV

Zakres

W niniejszej części PN-EN ISO 4892 opisano metody ekspozycji kształtek na napromienienie fluorescencyjne UV, ciepło i wodę w aparaturze zaprojektowanej do symulowania działania warunków atmosferycznych, które występują podczas ekspozycji materiałów na globalne promieniowanie słoneczne lub promieniowanie słoneczne przechodzące przez szkło okienne, użytkowanych w rzeczywistych warunkach środowiskowych.

Kształtki wystawia się na działanie lamp fluorescencyjnych UV w kontrolowanych warunkach środowiskowych (temperatury, wilgotności i/lub wody). Aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące badania różnych materiałów, można stosować różne rodzaje lamp fluorescencyjnych UV.

Przygotowanie kształtki i ocenę wyników podano w innych Normach Międzynarodowych dotyczących określonych materiałów.

Ogólne wytyczne podano w ISO 4892-1.

UWAGA Ekspozycję farb, lakierów i innych powłok na działanie lampy fluorescencyjnej UV opisano w ISO 11507.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4892-3:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 3: Lampy fluorescencyjne UV
Data publikacji 22-04-2016
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 4892-3:2016 [IDT], ISO 4892-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4892-3:2013-12 - wersja angielska
ICS 83.080.01