PN-EN 1568-1:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1568-1:2008 - wersja angielska, PN-EN 1568-1:2008 - wersja niemiecka

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 1: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany średniej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą

Zakres

Ustalono metody badań oraz wymagania dotyczące właściwości fizykochemicznych i minimalnych skuteczności gaśniczych środków pianotwórczych przeznaczonych do wytwarzania pian średnich do podawania powierzchniowego na ciecze nie mieszające się z wodą. Podano 12 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1568-1:2002 - wersja polska
Tytuł Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 1: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany średniej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą
Data publikacji 27-12-2002
Data wycofania 06-06-2008
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1568-1:2000 [IDT]
Zastępuje PN-C-83603-05:1978 - wersja polska, PN-C-83603-12:1989 - wersja polska, PN-C-83603-07:1978 - wersja polska, PN-C-83603-01:1991 - wersja polska, PN-C-83603-02:1977 - wersja polska, PN-C-83603-03:1992 - wersja polska, PN-C-83603-04:1979 - wersja polska, PN-C-83603-06:1978 - wersja polska, PN-C-83603-08:1980 - wersja polska, PN-C-83603-09:1978 - wersja polska, PN-C-83603-10:1981 - wersja polska, PN-C-83603-11:1990 - wersja polska, PN-
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 1568-1:2008 - wersja angielska, PN-EN 1568-1:2008 - wersja niemiecka