PN-EN 1568-1:2008 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1568-1:2018-06 - wersja angielska, PN-EN 1568-1:2018-06 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 1: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany średniej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą

Zakres

Ustalono metody badań oraz wymagania dotyczące właściwości fizykochemicznych i minimalnych skuteczności gaśniczych środków pianotwórczych przeznaczonych do wytwarzania pian średnich do podawania powierzchniowego na ciecze nie mieszające się z wodą. Podano 12 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1568-1:2008 - wersja niemiecka
Tytuł Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 1: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany średniej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą
Data publikacji 06-06-2008
Data wycofania 04-06-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1568-1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1568-1:2002 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 1568-1:2018-06 - wersja polska, PN-EN 1568-1:2018-06 - wersja angielska