PN-EN 1568-1:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 1: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany średniej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące właściwości fizykochemicznych i minimalnych skuteczności gaśniczych środków pianotwórczych przeznaczonych do wytwarzania pian średnich odpowiednich do podawania powierzchniowego na ciecze nie mieszające się z wodą. Podano także wymagania dotyczące znakowania.
OSTRZEŻENIE: Jakiekolwiek badania kwalifikacyjne typu wyrobu zgodnie z niniejszą normą zostają unieważnione w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w składzie wyrobu, który podlegał badaniu kwalifikacyjnemu.
Niektóre środki pianotwórcze spełniające wymagania określone w niniejszej części EN 1568 mogą także spełniać wymagania określone w innych częściach, a więc mogą nadawać się do wytwarzania pian ciężkich i/lub ciężkich.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1568-1:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 1: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany średniej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą
Data publikacji 04-06-2018
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1568-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1568-1:2008 - wersja niemiecka, PN-EN 1568-1:2008 - wersja angielska, PN-EN 1568-1:2008/AC:2010 - wersja angielska
ICS 13.220.10