PN-EN 1568-1:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 1: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany średniej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą

Zakres

W niniejszej normie europejskiej określono wymagania dotyczące właściwości fizykochemicznych i minimalnych skuteczności gaśniczych środków pianotwórczych przeznaczonych do wytwarzania pian średnich odpowiednich do podawania powierzchniowego na ciecze nie mieszające się z wodą. Podano także wymagania dotyczące znakowania. Badania kwalifikacyjne typu wyrobu muszą być przeprowadzone przez niezależne laboratoria strony trzeciej.
OSTRZEŻENIE: Jakiekolwiek badania kwalifikacyjne typu wyrobu zgodnie z niniejszą normą zostają unieważnione w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w składzie wyrobu, który podlegał badaniu kwalifikacyjnemu.
UWAGA: Niektóre środki pianotwórcze spełniające wymagania określone w niniejszej części EN 1568 mogą także spełniać wymagania określone w innych częściach, a więc mogą nadawać się do wytwarzania pian ciężkich i/lub ciężkich.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1568-1:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 1: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany średniej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą
Data publikacji 04-06-2018
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1568-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1568-1:2008 - wersja angielska, PN-EN 1568-1:2008/AC:2010 - wersja angielska
ICS 13.220.10