PN-EN 1568-3:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 3: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą

Zakres

Niniejsza norma europejska zawiera wymagania dotyczące właściwości fizykochemicznych i minimalnych skuteczności gaśniczych środków pianotwórczych, przeznaczonych do wytwarzania pian ciężkich, odpowiednich do podawania powierzchniowego na ciecze nie mieszające się z wodą. Określono także wymagania dotyczące znakowania.
Badania kwalifikacyjne typu wyrobu powinny być przeprowadzone przez niezależne laboratoria strony trzeciej, które są akredytowane zgodnie z EN ISO / IEC 17025.
OSTRZEŻENIE: Jakiekolwiek badania kwalifikacyjne typu wyrobu zgodnie z niniejszą normą zostają unieważnione w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w składzie wyrobu, który podlegał badaniu kwalifikacyjnemu.
UWAGA: Niektóre środki pianotwórcze spełniające wymagania określone w niniejszej części EN 1568 mogą także spełniać wymagania określone w innych częściach, a więc mogą nadawać się do wytwarzania pian ciężkich i/lub ciężkich.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1568-3:2018-07 - wersja angielska
Tytuł Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 3: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą
Data publikacji 04-07-2018
Liczba stron 61
Grupa cenowa V
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1568-3:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1568-3:2008 - wersja angielska, PN-EN 1568-3:2008/AC:2010 - wersja angielska, PN-EN 1568-3:2008 - wersja niemiecka
ICS 13.220.10