PN-EN 1568-3:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1568-3:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 3: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą

Zakres

Ustalono metody badań oraz wymagania dotyczące właściwości fizykochemicznych i minimalnych skuteczności gaśniczych środków pianotwórczych przeznaczonych do wytwarzania pian ciężkich do podawania powierzchniowego na ciecze nie mieszające się z wodą. Podano 14 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1568-3:2008/AC:2010E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1568-3:2008 - wersja angielska
Tytuł Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 3: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą
Data publikacji 06-06-2008
Data wycofania 04-07-2018
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1568-3:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1568-3:2003 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 1568-3:2018-07 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1568-3:2008/AC:2010E