PN-ISO 4552-2:2005 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Żelazostopy -- Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy chemicznej -- Część 2: Żelazotytan, żelazomolibden, żelazowolfram, żelazoniob, żelazowanad

Zakres

Podano metody pobierania i przygotowania próbek do oznaczania składu chemicznego dostawy żelazotytanu, żelazomolibdenu, żelazowolframu, żelazoniobu lub żelazowanadu

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 4552-2:2005 - wersja polska
Tytuł Żelazostopy -- Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy chemicznej -- Część 2: Żelazotytan, żelazomolibden, żelazowolfram, żelazoniob, żelazowanad
Data publikacji 08-07-2005
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza ISO 4552-2:1987 [IDT]
ICS 77.100