PN-ISO 2591-1:2000 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Analiza sitowa -- Metody z zastosowaniem sit kontrolnych z tkaniny z drutu i z blachy perforowanej

Zakres

Opisano główne czynniki wpływające na analizę sitową i otrzymane wyniki; podano także zasady dotyczące aparatury, sposobu postępowania i przedstawiania wyników podczas stosowania sit kontrolnych wykonanych z tkaniny z drutu lub z blachy perforowanej

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 2591-1:2000 - wersja polska
Tytuł Analiza sitowa -- Metody z zastosowaniem sit kontrolnych z tkaniny z drutu i z blachy perforowanej
Data publikacji 27-11-2000
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza ISO 2591-1:1988 [IDT]
Zastępuje PN-H-04188:1997 - wersja polska
ICS 19.120