PN-ISO 9276-1:2001 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Przedstawianie wyników analizy granulometrycznej -- Część 1: Przedstawianie graficzne

Zakres

Podano zasady graficznego przedstawiania wyników analizy granulometrycznej w postaci histogramów rozkładu gęstości i rozkładu skumulowanego. Ustalono też terminologię stosowaną w odniesieniu do wymienionych rozkładów uzyskiwanych na podstawie wyników pomiarów. Stosuje się do graficznego przedstawiania rozkładów wielkości cząstek stałych, kropli lub pęcherzy gazowych we wszystkich zakresach

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 9276-1:2001/AC1:2021-10P
View FilePN-ISO 9276-1:2001/Ap1:2021-11P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9276-1:2001 - wersja polska
Tytuł Przedstawianie wyników analizy granulometrycznej -- Część 1: Przedstawianie graficzne
Data publikacji 13-08-2001
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza ISO 9276-1:1998 [IDT]
ICS 19.120
Elementy dodatkowe PN-ISO 9276-1:2001/AC1:2021-10P, PN-ISO 9276-1:2001/Ap1:2021-11P