PN-H-04188:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 2591-1:2000 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Analiza sitowa

Zakres

Podano metodę analizy sitowej, w której stosuje się sita z siatką tkaną z drutu lub perforowaną płytą metalową do badania surowców, mlew oraz mas ogniotrwałych. Wyszczególniono chemiczne i fizyczne własności materiałów rozsiewanych, mające wpływ na wyniki. Opisano metody rozsiewania oraz sposób podawania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-04188:1997 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Analiza sitowa
Data publikacji 11-08-1997
Data wycofania 27-11-2000
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-04188:1975 - wersja polska
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-ISO 2591-1:2000 - wersja polska