PN-H-04002:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 4551:2001 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Analiza chemiczna żelazostopów -- Pobieranie próbek i przygotowanie próbki laboratoryjnej

Zakres

Podano określenia dotyczące pobierania próbek z żelazostopów, wymagania odnośnie używanego sprzętu i ogólne wytyczne pobierania próbek. Przedstawiono szczegółowo proces pobierania próbek pierwotnych i przygotowania próbki laboratoryjnej, podano tablice określające minimalną masę próbki pierwotnej i minimalną liczbę próbek pierwotnych. Sprzęt używany do pobierania próbek przedstawiono na rysunkach, a jego podstawowe wymiary podano w tablicach.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-04002:1990 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna żelazostopów -- Pobieranie próbek i przygotowanie próbki laboratoryjnej
Data publikacji 25-04-1990
Data wycofania 02-02-2001
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Zastępuje PN-H-04002:1973 - wersja polska
ICS 77.100
Zastąpiona przez PN-ISO 4551:2001 - wersja polska