PN-ISO 6320:1995 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6320:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie współczynnika załamania światła

Zakres

Zasadą metody jest pomiar, za pomocą odpowiedniego refraktometru, współczynnika załamania swiatła ciekłej próbki, w stałej temperaturze

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6320:1995 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie współczynnika załamania światła
Data publikacji 02-11-1995
Data wycofania 13-06-2001
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza ISO 6320:1995 [IDT]
Zastępuje PN-A-86920:1960 - wersja polska, PN-A-85803:1984 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6320:2001 - wersja polska