PN-EN ISO 6320:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6320:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie współczynnika załamania światła

Zakres

Określono metodę oznaczania współczynnika załamania światła olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych. Zasadą metody jest pomiar współczynnika załamania światła próbki w postaci ciekłej za pomocą odpowiedniego refraktometru w określonej temperaturze

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 6320:2001/AC:2006P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6320:2001 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie współczynnika załamania światła
Data publikacji 13-06-2001
Data wycofania 14-04-2017
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 6320:2000 [IDT], ISO 6320:2000 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 6320:1995 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6320:2017-04 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 6320:2001/AC:2006P