PN-EN ISO 6321:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6321:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie punktu topnienia w kapilarze otwartej (punkt płynięcia)

Zakres

Opisano dwie metody oznaczania punktu topnienia w kapilarze otwartej, powszechnie znane jako punkt płynięcia, dla olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych. Określono zakres stosowania metod. Podano zasadę metody, odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób wyrażania wyników i sprawozdanie z badań. W załączniku A (normatywnym) opisano metodę dla próbek oleju palmowego. W załączniku B (informacyjnym) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6321:2004 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie punktu topnienia w kapilarze otwartej (punkt płynięcia)
Data publikacji 27-08-2004
Data wycofania 03-12-2021
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 6321:2002 [IDT], ISO 6321:2002 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 6321:2000 - wersja polska, PN-EN ISO 6321:2002 - wersja angielska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6321:2021-12 - wersja angielska